MST 0318460129 - VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI BẾN THÀNH

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI BẾN THÀNH được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 16/05/2024. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI BẾN THÀNH

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 16/05/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: 12 Tân Vĩnh, phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI BẾN THÀNH chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác