MST 0110623670 - Trung tâm Nghiên cứu đào tạo nghề Hà Nội

Trung tâm Nghiên cứu đào tạo nghề Hà Nội được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 06/02/2024. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: Trung tâm Nghiên cứu đào tạo nghề Hà Nội

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 06/02/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Tổ 15, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về Trung tâm Nghiên cứu đào tạo nghề Hà Nội chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác