MST 5801518554 - Trung Tâm nghiên cứu và ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Mai Lâm

Trung Tâm nghiên cứu và ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Mai Lâm được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 15/05/2024. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: Trung Tâm nghiên cứu và ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Mai Lâm

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 15/05/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Lô F4, khu QH dân cư Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về Trung Tâm nghiên cứu và ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Mai Lâm chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác