MST 2001371850 - KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY CÀ MAU - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MƯỜNG THANH

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY CÀ MAU - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MƯỜNG THANH được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 20/09/2023. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY CÀ MAU - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MƯỜNG THANH

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 20/09/2023

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Lô C03A, khu Trung tâm Hành chính chính trị tỉnh Cà Mau, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY CÀ MAU - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MƯỜNG THANH chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

ff

Các doanh nghiệp khác