MST 6001764538 - HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG BUÔN KUỐP

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG BUÔN KUỐP được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 22/11/2023. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG BUÔN KUỐP

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 22/11/2023

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Nhà riêng (Ông ) ; Lữ Trọng Quý, Xã Dray Sáp, Huyện Krông A Na, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG BUÔN KUỐP chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác