MST 3502511035 - HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SONG ĐĂNG

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SONG ĐĂNG được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21/11/2023. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SONG ĐĂNG

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 21/11/2023

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Tổ 14, ấp Đông, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SONG ĐĂNG chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác