MST 4001282403 - HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP & DỊCH VỤ THÔNG ĐẠT

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP & DỊCH VỤ THÔNG ĐẠT được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 15/05/2024. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP & DỊCH VỤ THÔNG ĐẠT

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 15/05/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Tổ 13, Thôn Lâm Bình Phương, Xã Trà Sơn, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP & DỊCH VỤ THÔNG ĐẠT chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác