MST 4401110624 - HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SUỐI CỐC

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SUỐI CỐC được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 02/04/2024. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SUỐI CỐC

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 02/04/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: TĐ số: 318, TBĐ số: 229-A, Thôn Thọ Vức, Xã Hòa Kiến, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SUỐI CỐC chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác