MST 0901150434 - HỢP TÁC XÃ NHÃN VÀ NÔNG SẢN SẠCH TIỀN PHONG

HỢP TÁC XÃ NHÃN VÀ NÔNG SẢN SẠCH TIỀN PHONG được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21/11/2023. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: HỢP TÁC XÃ NHÃN VÀ NÔNG SẢN SẠCH TIỀN PHONG

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 21/11/2023

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Thôn Bình Xá, Xã Tiền Phong, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về HỢP TÁC XÃ NHÃN VÀ NÔNG SẢN SẠCH TIỀN PHONG chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác