MST 0202221442 - HỢP TÁC XÃ KINH DOANH TỔNG HỢP SAO VÀNG

HỢP TÁC XÃ KINH DOANH TỔNG HỢP SAO VÀNG được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 18/11/2023. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: HỢP TÁC XÃ KINH DOANH TỔNG HỢP SAO VÀNG

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 18/11/2023

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Thôn Tân Trung, Xã Quang Trung, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về HỢP TÁC XÃ KINH DOANH TỔNG HỢP SAO VÀNG chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác