MST 5400546018 - HỢP TÁC XÃ GIANG NÔNG LÂM

HỢP TÁC XÃ GIANG NÔNG LÂM được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 16/05/2024. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: HỢP TÁC XÃ GIANG NÔNG LÂM

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 16/05/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Xóm Cai, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về HỢP TÁC XÃ GIANG NÔNG LÂM chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác