MST 0202222284 - HỢP TÁC XÃ DU LỊCH CÔNG NGHỆ CAO ĐÔNG TRÙNG THẢO KIẾN THỤY

HỢP TÁC XÃ DU LỊCH CÔNG NGHỆ CAO ĐÔNG TRÙNG THẢO KIẾN THỤY được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21/11/2023. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: HỢP TÁC XÃ DU LỊCH CÔNG NGHỆ CAO ĐÔNG TRÙNG THẢO KIẾN THỤY

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 21/11/2023

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Thôn Đoan xÁ 4, Xã Đoàn Xá, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về HỢP TÁC XÃ DU LỊCH CÔNG NGHỆ CAO ĐÔNG TRÙNG THẢO KIẾN THỤY chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác