MST 2400993282 - HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THIÊN KHÔI

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THIÊN KHÔI được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 18/06/2024. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THIÊN KHÔI

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 18/06/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Liên Sơn, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THIÊN KHÔI chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác