MST 4800934408 - HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KHAU CỐC TRÀ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KHAU CỐC TRÀ được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 20/11/2023. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KHAU CỐC TRÀ

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 20/11/2023

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Xóm Bản Chuồng, Xã Xuân Trường, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KHAU CỐC TRÀ chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác