MST 2400978566 - HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ. PHÁT TRIỂN & QUẢN LÝ CHỢ TRUNG SƠN

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ. PHÁT TRIỂN & QUẢN LÝ CHỢ TRUNG SƠN được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 22/11/2023. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ. PHÁT TRIỂN & QUẢN LÝ CHỢ TRUNG SƠN

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 22/11/2023

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Thôn Nhẫm Chợ, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ. PHÁT TRIỂN & QUẢN LÝ CHỢ TRUNG SƠN chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác