MST 5600344724 - HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NGUYÊN THỊNH PHÁT

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NGUYÊN THỊNH PHÁT được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21/11/2023. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NGUYÊN THỊNH PHÁT

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 21/11/2023

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Bản Vánh I, Xã Chiềng Đông, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NGUYÊN THỊNH PHÁT chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác