MST 5702147179 - HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TOÀN THẮNG

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TOÀN THẮNG được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21/11/2023. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TOÀN THẮNG

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 21/11/2023

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: khu 9, Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TOÀN THẮNG chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác