MST 4001275290 - HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ XANH ESG

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ XANH ESG được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21/11/2023. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ XANH ESG

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 21/11/2023

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Khối phố Thuận Trà, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ XANH ESG chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác