MST 2803082444 - HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 19/09/2023. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 19/09/2023

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Đông Mỹ, Xã Thiệu Duy, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

ff

Các doanh nghiệp khác