MST 5000900560 - HỢP TÁC XÃ BÁCH HÓA CỘNG ĐỒNG HÒA PHÚ

HỢP TÁC XÃ BÁCH HÓA CỘNG ĐỒNG HÒA PHÚ được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 18/06/2024. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: HỢP TÁC XÃ BÁCH HÓA CỘNG ĐỒNG HÒA PHÚ

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 18/06/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Thôn Gia Kè, Xã Hòa Phú, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về HỢP TÁC XÃ BÁCH HÓA CỘNG ĐỒNG HÒA PHÚ chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác