MST 0110675284 - Điếm Phú Giữa

Điếm Phú Giữa được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 04/04/2024. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: Điếm Phú Giữa

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 04/04/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: TDP Phú Nhi 2, Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về Điếm Phú Giữa chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác