MST 0304792893 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC TẤN NGUYÊN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC TẤN NGUYÊN được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 04/01/2007. Hiện tại công ty do ông/bà Nguyễn Ngọc Trưởng làm đại diện pháp luật. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Tên chính thức: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC TẤN NGUYÊN

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 04/01/2007

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: 400 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Ngành chính)
0121 Trồng cây ăn quả
0210 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
0322 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
1410 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
1520 Sản xuất giày, dép
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
4771 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
8230 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
7912 Điều hành tua du lịch
7920 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Ghi chú:
Thông tin về DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC TẤN NGUYÊN chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác