MST 4900900307 - Cộng đồng dân cư thôn Tây A

Cộng đồng dân cư thôn Tây A được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 20/11/2023. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: Cộng đồng dân cư thôn Tây A

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 20/11/2023

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: thôn Tây A, Xã Yên Phúc, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về Cộng đồng dân cư thôn Tây A chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác