MST 4900900498 - Cộng đồng dân cư thôn Bản Châu

Cộng đồng dân cư thôn Bản Châu được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21/11/2023. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: Cộng đồng dân cư thôn Bản Châu

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 21/11/2023

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: thôn Bản Châu, Xã Tri Lễ, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về Cộng đồng dân cư thôn Bản Châu chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác