MST 0318298003 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ECO VIETNAM

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ECO VIETNAM được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 03/02/2024. Hiện tại công ty do ông/bà làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ECO VIETNAM

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 03/02/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: 29 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ECO VIETNAM chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác