MST 1402197090 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT QUỐC PHONG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT QUỐC PHONG được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 18/06/2024. Hiện tại công ty do ông/bà LÊ VĂN LỰA làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT QUỐC PHONG

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 18/06/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: 828 Thoại Ngọc Hầu, Phường An Lạc, Thành phố Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT QUỐC PHONG chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác