MST 0202245482 - CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI SILTHERM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI SILTHERM VIỆT NAM được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 11/06/2024. Hiện tại công ty do ông/bà WU, HANG làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI SILTHERM VIỆT NAM

Tên giao dịch: VIETNAM SILTHERM ADVANCED MATERIALS COMPANY LIMITED

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 11/06/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Unit 2, Unit 4, thuộc Nhà xưởng RBF 05 (thuê lại của Công ty TNHH Classic Leaf Việt Nam), Lô CN15-02, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1) thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phườ

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI SILTHERM VIỆT NAM chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác