MST 0317920415 - CÔNG TY TNHH TM DV CHÂU HUY BẢO

CÔNG TY TNHH TM DV CHÂU HUY BẢO được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 00/00/0000. Hiện tại công ty do ông/bà NGUYỄN HUỲNH MỸ HOÀNG CHÂU làm đại diện pháp luật. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Tên chính thức: CÔNG TY TNHH TM DV CHÂU HUY BẢO

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 00/00/0000

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: 01 Lê Tấn Quốc, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Ngành chính)
1410 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
4641 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
5225 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
8010 Hoạt động bảo vệ tư nhânChi tiết: Dịch vụ bảo vệ
1392 Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY TNHH TM DV CHÂU HUY BẢO chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác