MST 0601013934 - CÔNG TY TNHH TDC THÀNH NAM

CÔNG TY TNHH TDC THÀNH NAM được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 11/12/2013. Hiện tại công ty do ông/bà PHẠM KIM TÂN làm đại diện pháp luật. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là Thoát nước và xử lý nước thải

Tên chính thức: CÔNG TY TNHH TDC THÀNH NAM

Tên giao dịch: TDC THANH NAM COMPANY LIMITED

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 11/12/2013

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Số 25 phố Bùi Tân, Khu đô thị Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
3700 Thoát nước và xử lý nước thải (Ngành chính)
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
3821 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
3900 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
4653 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
0161 Hoạt động dịch vụ trồng trọt
8292 Dịch vụ đóng gói
2012 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơChi tiết: Sản xuất phân bón
2021 Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
8129 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
3290 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY TNHH TDC THÀNH NAM chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác