MST 0318300654 - CÔNG TY TNHH NGUYÊN HƯNG ĐÔNG

CÔNG TY TNHH NGUYÊN HƯNG ĐÔNG được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 05/02/2024. Hiện tại công ty do ông/bà NGUYỄN ĐỨC HẢI làm đại diện pháp luật. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là Sản xuất sản phẩm từ plasticChi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic

Tên chính thức: CÔNG TY TNHH NGUYÊN HƯNG ĐÔNG

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 05/02/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Số 10, Đường Hiệp Thành 25, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
2220 Sản xuất sản phẩm từ plasticChi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic (Ngành chính)
4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
1811 In ấn
2013 Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
3830 Tái chế phế liệu

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY TNHH NGUYÊN HƯNG ĐÔNG chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác