MST 2100687397 - CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP DỊCH VỤ - VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NGỌC TIỀN

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP DỊCH VỤ - VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NGỌC TIỀN được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 06/02/2024. Hiện tại công ty do ông/bà ĐÀO VĂN CHINH EM làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP DỊCH VỤ - VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NGỌC TIỀN

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 06/02/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Ấp Cồn Trứng, Xã Trường Long Hòa, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP DỊCH VỤ - VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NGỌC TIỀN chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác