MST 2100689267 - CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VÀNG BẠC NĂM SỸ

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VÀNG BẠC NĂM SỸ được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 11/06/2024. Hiện tại công ty do ông/bà NGUYỄN TẤN LUẬN làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VÀNG BẠC NĂM SỸ

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 11/06/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Số 86 đường 3 tháng 2, Khóm 1, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VÀNG BẠC NĂM SỸ chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác