MST 2001368689 - CÔNG TY TNHH MTV ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ MIỀN TÂY

CÔNG TY TNHH MTV ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ MIỀN TÂY được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 00/00/0000. Hiện tại công ty do ông/bà TRƯƠNG MINH TÙNG làm đại diện pháp luật. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Tên chính thức: CÔNG TY TNHH MTV ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ MIỀN TÂY

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 00/00/0000

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Đường Trần Hợi, khóm 9, Thị Trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Ngành chính)
8110 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY TNHH MTV ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ MIỀN TÂY chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác