MST 6400451086 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG THẢO ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG THẢO ĐẮK NÔNG được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 00/00/0000. Hiện tại công ty do ông/bà BÙI THANH HOÀNG làm đại diện pháp luật. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Tên chính thức: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG THẢO ĐẮK NÔNG

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 00/00/0000

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Thôn Đắk Sơn 1, Xã Đắk Môl, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Ngành chính)

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG THẢO ĐẮK NÔNG chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác