MST 2301250920 - CÔNG TY TNHH LESUS WORLD LOGISTICS (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH LESUS WORLD LOGISTICS (VIỆT NAM) được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 00/00/0000. Hiện tại công ty do ông/bà CHEN, QI làm đại diện pháp luật. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Tên chính thức: CÔNG TY TNHH LESUS WORLD LOGISTICS (VIỆT NAM)

Tên giao dịch: LESUS WORLD LOGISTICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 00/00/0000

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Số 59 đường Phùng Khắc Khoan, khu 3, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Ngành chính)
4690 Bán buôn tổng hợp
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY TNHH LESUS WORLD LOGISTICS (VIỆT NAM) chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác