MST 2803095193 - CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP TAM THANH

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP TAM THANH được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21/11/2023. Hiện tại công ty do ông/bà HÀ VĂN HUYÊN làm đại diện pháp luật. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

Tên chính thức: CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP TAM THANH

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 21/11/2023

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Nhà Ông Hà Văn Huyên, Bản Phe, Xã Tam Thanh, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
0210 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp (Ngành chính)

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP TAM THANH chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác