MST 0312547158 - CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA PHƯƠNG NAM

CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA PHƯƠNG NAM được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 16/11/2013. Hiện tại công ty do ông/bà NGUYỄN ANH TUÂN làm đại diện pháp luật. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là Kiểm tra và phân tích kỹ thuậtChi tiết: Giám định, kiểm tra chất lượng hàng hóa

Tên chính thức: CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA PHƯƠNG NAM

Tên giao dịch: THE SOUTHERN CARGO INSPECTION COMPANY LIMITED

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 16/11/2013

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: 34/1A Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuậtChi tiết: Giám định, kiểm tra chất lượng hàng hóa (Ngành chính)
7020 Hoạt động tư vấn quản lýChi tiết: Hoạt động tư vấn điều hành quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ), thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5012 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
5022 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5224 Bốc xếp hàng hóa
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
8129 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA PHƯƠNG NAM chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác