MST 5700436954 - CÔNG TY TNHH ĐÌNH MINH

CÔNG TY TNHH ĐÌNH MINH được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 04/06/2002. Hiện tại công ty do ông/bà VI ĐÌNH MINH làm đại diện pháp luật. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

Tên chính thức: CÔNG TY TNHH ĐÌNH MINH

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 04/06/2002

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Số 12, phố Trần Bình Trọng, Thị Trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
2392 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Ngành chính)
0311 Khai thác thuỷ sản biển
0312 Khai thác thuỷ sản nội địa
0321 Nuôi trồng thuỷ sản biển
0322 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
4311 Phá dỡ
4312 Chuẩn bị mặt bằng
4321 Lắp đặt hệ thống điện
4329 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330 Hoàn thiện công trình xây dựng
4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâuChi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
4690 Bán buôn tổng hợp
4211 Xây dựng công trình đường sắt
4212 Xây dựng công trình đường bộ
4291 Xây dựng công trình thủy
4292 Xây dựng công trình khai khoáng
4293 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
4299 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY TNHH ĐÌNH MINH chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác