MST 2301265934 - CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ KHOA HỌC KỸ THUẬT LIHUI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ KHOA HỌC KỸ THUẬT LIHUI VIỆT NAM được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21/11/2023. Hiện tại công ty do ông/bà WANG, HUNG – MING làm đại diện pháp luật. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là Sản xuất sản phẩm từ plasticChi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic

Tên chính thức: CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ KHOA HỌC KỸ THUẬT LIHUI VIỆT NAM

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 21/11/2023

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Đường YP 2-2, KCN Yên Phong, Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
2220 Sản xuất sản phẩm từ plasticChi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic (Ngành chính)
2219 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
3290 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ KHOA HỌC KỸ THUẬT LIHUI VIỆT NAM chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác