MST 0318174047 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG XANH VIỆT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG XANH VIỆT được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21/11/2023. Hiện tại công ty do ông/bà NGUYỄN VĂN LONG làm đại diện pháp luật. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Tên chính thức: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG XANH VIỆT

Tên giao dịch: VIET GREEN ENERGY DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 21/11/2023

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: 74 Cô Giang , Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Ngành chính)
8292 Dịch vụ đóng gói
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
3290 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG XANH VIỆT chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác