MST 0318175996 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH ĐẠI

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH ĐẠI được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21/11/2023. Hiện tại công ty do ông/bà NGUYỄN THỊ HOÀNG làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH ĐẠI

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 21/11/2023

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: 22/7 Đường Dạ Nam, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH ĐẠI chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác