MST 0314616784 - CÔNG TY TNHH ĐẠI THỊNH TIẾN

CÔNG TY TNHH ĐẠI THỊNH TIẾN được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 11/09/2017. Hiện tại công ty do ông/bà PHẠM THÀNH SƯƠNG làm đại diện pháp luật. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Tên chính thức: CÔNG TY TNHH ĐẠI THỊNH TIẾN

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 11/09/2017

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: 122/10/5 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Ngành chính)
0149 Chăn nuôi khác
5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngàyChi tiết: Kinh doanh khách sạn, nhà trọ, cơ sở lưu trú khác
5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
4100 Xây dựng nhà các loại
4290 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY TNHH ĐẠI THỊNH TIẾN chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác