MST 0318385150 - CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 02/04/2024. Hiện tại công ty do ông/bà HUỲNH THỊ THÚY ANH làm đại diện pháp luật. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâuChi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

Tên chính thức: CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Tên giao dịch: VIETNAM CORPORATE MANAGEMENT AND ASSET LIQUIDATION PARTNERSHIP COMPANY

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 02/04/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: 32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâuChi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Ngành chính)

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác