MST 5300319727 - CÔNG TY CP PHÂN LÂN NUNG CHẢY LÀO CAI

CÔNG TY CP PHÂN LÂN NUNG CHẢY LÀO CAI được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 00/00/0000. Hiện tại công ty do ông/bà LƯƠNG VIỆT HÙNG làm đại diện pháp luật. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón

Tên chính thức: CÔNG TY CP PHÂN LÂN NUNG CHẢY LÀO CAI

Tên giao dịch: LaoCai fused phosphate Fertilizer Join Stock Company

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 00/00/0000

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Số nhà 348, đường Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
0891 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón (Ngành chính)

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY CP PHÂN LÂN NUNG CHẢY LÀO CAI chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác