MST 0317922067 - CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG SINH HỌC CÔNG NGHỆ CAO BISO GIKEN-AHK

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG SINH HỌC CÔNG NGHỆ CAO BISO GIKEN-AHK được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 00/00/0000. Hiện tại công ty do ông/bà TÔ HOÀNG THÔNG làm đại diện pháp luật. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Tên chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG SINH HỌC CÔNG NGHỆ CAO BISO GIKEN-AHK

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 00/00/0000

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: số 10 đường 18A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Ngành chính)
3700 Thoát nước và xử lý nước thải
3811 Thu gom rác thải không độc hại
3900 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG SINH HỌC CÔNG NGHỆ CAO BISO GIKEN-AHK chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác