MST 0110743738 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TLG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TLG VIỆT NAM được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 11/06/2024. Hiện tại công ty do ông/bà HOÀNG THỊ THƠM làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TLG VIỆT NAM

Tên giao dịch: TLG VIET NAM SERVICE AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 11/06/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Kiot 31, tầng 1, CT10B KĐT Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TLG VIỆT NAM chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác