MST 0110545013 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHÚC HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHÚC HƯNG được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 17/11/2023. Hiện tại công ty do ông/bà ĐẶNG HỮU ĐỨC làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHÚC HƯNG

Tên giao dịch: PHUC HUNG PARMACEUTICAL TRADING JOINT STOCK COMPANY

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 17/11/2023

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Số 96 - 98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHÚC HƯNG chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác