MST 0110743826 - CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH ĐỨC TÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH ĐỨC TÀI được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 11/06/2024. Hiện tại công ty do ông/bà BÙI THỊ HIÊN làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH ĐỨC TÀI

Tên giao dịch: DUC TAI FRESH FOOD JOINT STOCK COMPANY

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 11/06/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Thôn Đoàn Xá, Xã Đồng Tiến, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH ĐỨC TÀI chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác