MST 0318300090 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG BÌNH PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG BÌNH PHƯƠNG được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 05/02/2024. Hiện tại công ty do ông/bà BÙI THỊ BÍCH HẠNH làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG BÌNH PHƯƠNG

Tên giao dịch: BINH PHUONG CONSTRUCTION SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 05/02/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Số 7 Nguyễn Văn Thạnh, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG BÌNH PHƯƠNG chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác