MST 0202246461 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUỐC TẾ ATV

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUỐC TẾ ATV được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 18/06/2024. Hiện tại công ty do ông/bà NGUYỄN HỮU VIỆT làm đại diện pháp luật.

Tên chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUỐC TẾ ATV

Tên giao dịch: ATV INTERNATIONAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 18/06/2024

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở: Số 1669 Phạm Văn Đồng, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Ghi chú:
Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUỐC TẾ ATV chỉ mang tính tham khảo, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin mà hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để chúng tôi cập nhật.

Các doanh nghiệp khác